ساختار تعلیم و تربیت در سیره ائمه
54 بازدید
محل نشر: مجله معرفت شماره130
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ساختار تعلیم و تربیت در سیره ائمه در سیره ائمه اطهار(ع)، بعنوان رهبران دینی- سیاسی جامعه مسلمانان، چند اصل زیربنایی وجود دارد که به اندیشه و تفکرات آنان قوام بخشیده و عامل توسعه علمی- فرهنگی حکومت و جامعه است.یکی از این اصول، که در این پژوهش به آن پرداخته شده، «اصل تعلیم و تربیت دینی» است. تشویق به یادگیری دانش در تمام زمینه های عقلی، نقلی و تجربی و نیز تربیت دینی یکی از مهمترین تعالیم اسلام و وظایف انبیاء و ائمه اطهار است و توجه هر مرد و زن مسلمان به علم و ادب از ضروریات حرکت و رشد و تکامل به شمار می آید.این نوشتار کوشیده است تا با تحقیق در منابع کهن روایی شیعه روشن کند که ائمه اطهار(ع)در این تلاش ارزشمند جدیت به خرج داده و در هر فرصت زمانی و مکانی به تعلیم و تربیت دینی مردم پرداخته اند و آن را به صورت ساختاری مورد توجه قرار داده اند.بنابراین باید روشن شد که شیوه ها، اهداف و مواد آموزشی ائمه اطهار(ع) در تعلیم و تربیت دینی چیست؟