نقش تمدنی شیعیان در قرن چهارم هجری
58 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده با تأکید دین اسلام بر یادگیری دانش و توسعه علوم در خدمت به انسان، توجه مردم به توسعه فرهنگ و تمدن در تمام حوزه های آن جلب شد.نقش آفرینی مسلمانان در آغاز و بیشتر در حوزه های علوم اسلامی-انسانی و بعدها در دیگر حوزه های تمدنی شکل گرفت.بیان این مطلب به طور مطلق که مسلمانان در توسعه تمدن نقش داشته و نادیده گرفتن نقش شیعیان باعث گردید که برخی از نویسندگان سنی مذهب تصورشان بر این باشد که شیعیان در این مسیر هیچ گونه نقشی نداشته و یا نقش آنان کم رنگ بوده است.این نوشتار تلاش دارد به اثبات برساند که نقش آفرینی شیعیان در عرصه های گوناگون تمدنی علوم اسلامی و انسانی، علوم دنیایی، معماری و عمران با رویکرد نرم افزاری و سخت افزاری آن در ادوار تاریخی وجود داشته و در دوره زمانی قرن چهارم هجری که همگام با رشد دولت های شیعی است به اوج رسیده است.