اندیشه سیاسی احمدبن اسحاق قمی
61 بازدید
محل نشر: همایش احمدبن تاسحاق قمی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی اندیشه سیاسی احمدبن اسحاق و نقش ارتباطی او با امام (ع) با انجام وظایف خویش در قالب وکالت به عنوان یک پست سیاسی اجتماعی.